Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Základní informace o spolku

      Od roku 1996 provádí Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě dokumentaci drobných sakrálních památek. Jedná se o kapličky, kříže, sochy, Boží muka, svaté obrázky, skalní reliéfy se sakrálním motivem apod. Tyto drobné památky jsou nezaměnitelnou součástí naší krajiny a velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby. Vznikaly na místech neštěstí či naopak tam, kde došlo k nějakému šťastnému vyváznutí z pohromy či záchraně života, u důležitých cest a na křižovatkách, nebo jen z prosté víry v Boha.

      Při dokumentaci drobných památek bylo zjištěno, že velká část je zničena či vážně poškozena, protože téměř 50 let o ně nikdo nepečoval a jejich ničení bylo minulým režimem tolerováno a přehlíženo. Na stavu památek se podepsalo i vysídlení původních obyvatel po II. světové válce, čímž úplně vymizel vztah obyvatel ke svému okolí a historická paměť, která se vztahovala k jednotlivým památkám, zcela zanikla. Dnes velice složitě pátráme po historii a významu jednotlivých památek, které nás obklopují. Velkým problémem posledních let jsou krádeže jednotlivých částí nebo přímo celých památek.

      Proto se vytvořil okruh lidí, kterým stav těchto památek není lhostejný a v prosinci roku 2002 bylo založeno občanské sdružení Drobné památky severních Čech (od roku 2014 zapsaný spolek), které bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra. Ustavující valná hromada se konala dne 31.1.2003.

      Spolek si dal za úkol nejen dokumentaci drobných sakrálních památek, ale hlavně jejich obnovu a údržbu. Protože těchto drobných památek je jen na okrese Česká Lípa kolem 700, je to velmi náročný úkol. V dnešní době je největším problémem získat na opravy dostatek finančních prostředků. Proto se spolek snaží získat tyto prostředky oslovováním nejrůznějších nadací, získáváním grantů či kontaktováním různých "osvícených" firem a jednotlivců, kteří finančně přispívají na opravy konkrétních památek. Protože v řadách spolku jsou řemeslníci, kteří mají s opravami památek zkušenosti, zprostředkovává spolek odborné konzultace, poradenství a opravy drobných památek také přímo provádí.

      Spolek opravil již více než 200 drobných památek v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji.

      Vedle drobných objektů se spolek zaměřil také na zdevastované větší kaple a kostely, a hledá prostředky na záchranu těchto vzácných památek. Jedná se například o kostely v Bořejově, Brenné, Kvítkově, Dubnici, Pavlovicích, Kruhu, Drchlavě, Chlumu, Stvolínkách, Petrovicích a dále o kaple v Novém Šidlově a v Horkách u Dubé.

Článek o vztahu k drobným památkám z počátku 20. století, převzatý z časopisu Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions Club, který vycházel v České Lípě.


Další informace:


Orgány spolku zvolené na valné hromadě dne 7.2.2020:

Z valné hromady spolku
Předseda: Miroslav Pröller
Místopředseda:   Mgr. Michal Panáček
Hospodář: Mgr. Jiří Kühn Ph.D.
 
Kontrolní komise: Patrik Mataj (předseda)
Mgr. Jiří Stránský
Petra Pröllerová

Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/