Velký kříž v osadě

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Heřmanice     Obec: Žandov

Kříž stojí u silnice ve střední části osady, asi 200 m před odbočkou na Velkou Javorskou.

Oprava kříže, květen 2004:

Všechny části soklu s výjimkou podstavce byly povaleny na zemi a zčásti zasypány hlínou, litinový kříž chyběl.

V neděli 16. května 2004 byly jednotlivé části kříže vyzvednuty, očištěny a byly do nich vysekány otvory pro čepy. Při odkopávání zeminy kolem dvoustupňového fundamentu byla nalezena ještě zcela zasypaná dolní část hlavice. Poté byly za pomoci jeřábu jednotlivé kamenné části sestaveny dohromady a na zbytek ulomeného litinového kříže byl přivařen nový kříž, zhotovený kovářem p. Polákem z Dolní Libchavy.

Dodatečně byla na boku soklu osazena plastová destička s nápisem: "Obnoveno městem Žandov L.P. 2004".

Opravu zaplatil MěÚ Žandov a z našeho sdružení se na ní podíleli Kamil Ešner, Miroslav Pröller, Jiří Kühn a Jiří Stránský.