Kaplička u cesty z Lasvic do Nových Domků

Kamenná kaplička

Katastr: Starý Šidlov,   obec: Zákupy

Kaplička stojí asi 500 m severovýchodně od konce Starého Šidlova na louce u cesty, vedoucí z Lasvic do Nových Domků, přibližně uprostřed mezi oběma osadami.

Popis: Kaplička má hluboký půlkruhovitě zaklenutý výklenek, původně s modrou výmalbou, kolem něhož zůstaly zbytky dřevěného rámu. Ve štítu nad výklenkem je malá nika pro sošku. Po obou stranách přední části jsou vystouplá pole s patkou a profilovanou hlavicí, levá strana podstřešní hlavice je z neznámého důvodu níže než pravá. Na obou stranách kapličky jsou uprostřed vpadlá pole. Střechu, kterou lemuje profilovaná podstřešní římsa, tvoří bednění pokryté bobrovkou. Na hřebeni střechy je kamenný soklík s rytým letopočtem 1909 (?), ve kterém byl zřejmě původně osazen kovový křížek. Kaple je vymalována v kombinaci barev růžové a bílé.
Kaplička je průčelím otočená k původní cestě, která vedla po okraji lesa a dnes je již zarostlá. Současná cesta vede po kraji louky za kapličkou.

Oprava kapličky, květen-červenec 2006:

Před opravou byla kaplička velmi poškozená, měla zcela opadanou omítku, chyběly některé části zdiva a téměř celá střecha.

V rámci opravy byly dozděny chybějící části zdiva a kaplička byla omítnuta a vymalována. Zcela nově byla udělána střecha, pokrytá bobrovkou položenou na latích.

Opravu památky provedl člen sdružení Kamil Ešner, finanční prostředky byly získány od Krajského úřadu Libereckého kraje na základě žádosti o grant, kterou podalo naše občanské sdružení.