Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž uprostřed Rousínova

Kříž uprostřed Rousínova - 15.10.2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Svor     Obec: Svor

Kříž stojí na místě bývalé kaple uprostřed osady Rousínov.

Popis: Kříž má podstavec čtvercového půdorysu s rytými rámy vpředu i po stranách. Také sokl je zdoben rytými rámy, na přední straně jsou patrné zbytky dvou navzájem se překrývajících barvou psaných nápisů a nahoře jsou otvory po osazení lampy. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou na přední straně obloukovitě zvednuté, pod obloukem je vystouplý reliéf 3 pírek, kříž je litinový.

Historie:
      Kříž stál původně na druhé straně silnice, odkud byl po 2. světové válce přesunut k pomníku padlým.

Oprava kříže, listopad 2005 - září 2006:
      Kříž stál na nevhodném místě, kde byl stíněn vzrostlým smrkem, litinový kříž byl ulomen.
      Opravu inicioval majitel sousedního domu pan Severa, který měl u sebe v úschově zlomený litinový kříž. Celý sokl byl přesunut asi o 5 m vedle na základ oltáře bývalé kaple, zbořené v 70. letech 20. století. Do hlavice byl osazen opravený litinový kříž.
      Z členů občanského sdružení se na opravě podíleli Jiří Kühn a Miroslav Pröller.

Stav kříže před opravou, 6.8.2005 Stěhování soklu, 13.11.2005 Sokl po přestěhování na nové místo, 13.11.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/