Kříž uprostřed Rousínova

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Svor,   obec: Svor

Kříž stojí na místě bývalé kaple uprostřed osady Rousínov.

Popis: Kříž má podstavec čtvercového půdorysu s rytými rámy vpředu i po stranách. Také sokl je zdoben rytými rámy, na přední straně jsou patrné zbytky dvou navzájem se překrývajících barvou psaných nápisů a nahoře jsou otvory po osazení lampy. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou na přední straně obloukovitě zvednuté, pod obloukem je vystouplý reliéf 3 pírek, kříž je litinový.

Historie:

Kříž stál původně na druhé straně silnice, odkud byl po 2. světové válce přesunut k pomníku padlým.

Oprava kříže, listopad 2005 - září 2006:

Kříž stál na nevhodném místě, kde byl stíněn vzrostlým smrkem, litinový kříž byl ulomen.

Opravu inicioval majitel sousedního domu pan Severa, který měl u sebe v úschově zlomený litinový kříž. Celý sokl byl přesunut asi o 5 m vedle na základ oltáře bývalé kaple, zbořené v 70. letech 20. století. Do hlavice byl osazen opravený litinový kříž.

Z členů občanského sdružení se na opravě podíleli Jiří Kühn a Miroslav Pröller.