Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u Dolanského rybníka

Kříž u Dolanského rybníka - 2011 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky     Obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 800 m jihovýchodně od Malého Boru u cesty, vedoucí po břehu Dolanského rybníka směrem do Holan.

Oprava kříže, 2011
      Z původního kamenného soklu se dochovalo pouze několik pískovcových zlomků a poškozený podstavec, který mohl být jako jediný použit při obnově památky.
      Pískovcový podstavec byl opraven a doplněn o nově vytesaný sokl s hlavicí, do které byl osazen nový kovaný kříž. Památka stojí na nově vybetonovaném fundamentu.
      Finanční prostředky byly získány od nadace VIA z Prahy z prostředků České spořitelny ve výši 33.333,-Kč. Obnovu provedl Martin Mikolášek ze Svoru.

Stav kříže před opravou, březen 2008

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/