Kříž u Dolanského rybníka

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky,   obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 800 m jihovýchodně od Malého Boru u cesty, vedoucí po břehu Dolanského rybníka směrem do Holan.

Oprava kříže, 2011

Z původního kamenného soklu se dochovalo pouze několik pískovcových zlomků a poškozený podstavec, který mohl být jako jediný použit při obnově památky.

Pískovcový podstavec byl opraven a doplněn o nově vytesaný sokl s hlavicí, do které byl osazen nový kovaný kříž. Památka stojí na nově vybetonovaném fundamentu.

Finanční prostředky byly získány od nadace VIA z Prahy z prostředků České spořitelny ve výši 33.333,-Kč. Obnovu provedl Martin Mikolášek ze Svoru.