Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple pod Partyzánským vrchem

Kaple pod Partyzánským vrchem - 27.10.2014 kamenná kaplička

Katastr: Císařský     Obec: Šluknov

Kaplička stojí na louce mezi horní částí osady Císařský a Partyzánským vrchem na parcele 1337/1.

Popis: Kaplička je vyzděná z pískovce a místního čediče. Na přední straně je vstup s pískovcovým portálem a ve štítě nad ním je nika. Vzadu je stavba půlkruhově ukončená. Na dřevěném krovu s latěmi je položena imitace břidlicových střešních tašek. Vnější omítka je hrubozrnná s hladkými svislými a vodorovnými rámy. Kolem kapličky je vysázeno 5 mladých lip a před kapličkou je nová kamenná lavička.

Historie:
      Kaple "Botzen Kapelle" byla postavena na polní cestě "Botzensteig", vedoucí z Císařského po úpatí Partyzánského vrchu do Velkého Šenova. Roku 1796 ji nechal vystavět sedlák Josef Mautsch z domu č.p. 164. Ke kapli se váže pověst o zázračném uzdravení dítěte z oční nemoci.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2014:
      Před opravou z kapličky zbývaly už jen zhroucené obvodové zdi. K opravě byl použitý původní materiál ze zničených části stavby včetně pískovcového portálu. Obvodové zdi se štítem byly dozděny a celá kaplička byla zvnějšku i zevnitř omítnuta, nahoře byl osazen nový dřevěný krov s latěmi a střešní krytinou, imitující břidlicové tašky.
      Obnovu stavby realizoval člen spolku ing. Vojtěch král z Oken u Doks, Město Šluknov zde nechalo vysadit pět mladých lip a osadit kamennou lavici k posezení.
      Finanční prostředky na obnovu věnovala Nadace VIA (prostřednictvím grantu, který získal spolek Drobné památky severních Čech) a významnou částkou se na obnově podílelo také Město Šluknov.

Stav kapličky před opravou. Stav kapličky před opravou. Opravená kaplička, 27.10.2014.

Požehnání kapličky
      Obnovená kaplička byla slavnostně požehnána 23. května 2015.

Požehnání kapličky, 23.5.2015. Požehnání kapličky, 23.5.2015. Požehnání kapličky, 23.5.2015. Požehnání kapličky, 23.5.2015. Požehnání kapličky, 23.5.2015. Požehnání kapličky, 23.5.2015.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/