Reliéf Ukřižování v obci

Skalní reliéf

Katastr: Radvanec,   obec: Radvanec

Reliéf se nachází na skalní stěně vpravo od silničky procházející obcí, asi 300 m severně od kaple sv. Antonína.

Popis: Pískovcový reliéf Ukřižování s klečící a stojící postavou je v mělkém výklenku, po jehož stranách jsou reliéfy sloupů, hlav andílků apod.

Oprava reliéfu, září 2006:

Před opravou byl reliéf porostlý mechem a zanesený nečistotmi, některé části reliéfu byly poškozené nebo úplně chyběly.

Obnovu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák: reliéf byl očištěn a byla opravena poškozená místa. Opravu zaplatil Obecní úřad v Radvanci.