Kříž u cvikovské silnice

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Radvanec,   obec: Radvanec

Kříž stojí na levé straně silnice ze Sloupu do Cvikova mezi dvěma lípami u odbočky do Maxova.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec. Jeho dolní stupeň je širší a vyšší, na přední straně s vystouplou obdélníkovou plochou, dnes již bez nápisu. Menší horní stupeň má v horní části zužující se římsu. Sokl má na přední straně v horní části obdélníkový mělký výklenek po osazené desce, po stranách jsou vystouplá pole s patkou a hlavicí. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou uprostřed obloukovitě zvednuté, a pod nimi je vystouplý reliéf květu. Spodní římsa má po celé délce vystouplé reliéfy "zrcadel". V horní části hlavice je stupeň, do kterého je osazen nový kovový kříž. Po stranách hlavice nad římsami jsou oválné akrotérie.
Kolem soklu s křížem jsou 4 kamenné sloupky od plůtku.

Oprava kříže, 15. října 2006:

V roce 2005 došlo k pokusu o odcizení kamenné hlavice, místní obyvatelé tuto hlavici ale zajistili a byla uložena v Radvanci. Dne 15.10.2006 byla hlavice osazena zpět na původní místo a do hlavice byl osazen nový kovový kříž.

Kříž vyrobil a hlavici osadil Martin Mikolášek ze Svoru, obnovu zaplatil Obecní úřad v Radvanci.