Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u odbočky do Maxova

Kříž u odbočky do Maxova - 12.6.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Radvanec     Obec: Radvanec

Kříž stojí na jižním okraji obce u odbočky silnice do Maxova.

Oprava kříže, červen 2004:
      Před opravou zde stál pouze otlučený sokl s nečitelným nápisem a kovový kříž chyběl.
      V průběhu opravy byl kamenný sokl očištěn, opraven a nápis na něm byl nově zvýrazněn černou barvou. Na vrcholu byl osazen nový litinový kříž s kovanou opěrkou.
      Opravu památky provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru; formou sponzorského příspěvku ji zaplatil pan Josef Jíša z Prahy, který také daroval kovaný kříž.
      Obnovený kříž byl slavnostně vysvěcen novoborským děkanem p. Josefem Pavlasem v průběhu Radvanecké pouti, která se konala 12. června 2004.

sokl kříže před opravou, 3.4.2004 nápis na soklu, 12.6.2004 svěcení kříže, 12.6.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/