Kříž v sedle nad sjezdovkou

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Polevsko,   obec: Polevsko

Kříž stojí u rozcestí v sedle mezi Polevským vrchem a Medvědí hůrkou.

Oprava kříže, říjen-listopad 2002:

V říjnu a listopadu byl obnoven kříž s kamenným soklem u malého rybníčku na křižovatce cest v lese nad sjezdovkou.

Na původním místě se dlouhé roky nacházel pouze fundament s podstavcem, poškozený sokl a hlavice se nacházely rozvaleny v sousedním rybníčku. Kovový kříž se nezachoval. Díky finančnímu příspěvku pana Roberta Landy z Prahy byla celá památka zrestaurována Mgr. Vladimírem Žákem z Chlumu u Dubé. Nový kovaný kříž vyrobil pan Pokorný z Děčína. Na obnově se technikou podílel i Obecní úřad Polevsko.

Oprava kříže, červen-červenec 2016:

Během června a července proběhly na kříži udržovací práce, při nichž byly opraveny vydrolené spáry a drobná poškození pískovcových částí. Zároveň byl natřen kovový kříž. Opravu sponzoroval člen spolku Robert Landa z  Prahy a provedl ji Miroslav Šimon z České Kamenice.