Kříž u silničky pod Krásnou horu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Nový Oldřichov,   obec: Nový Oldřichov

Památka stojí na okraji louky u silničky, vedoucí ze středu obce pod Krásnou horu.

Historie:

Podle fotografií byl kříž v dobrém stavu ještě v 50. letech 20. století.

Oprava kříže, srpen-říjen 2004:

Před opravou byl podstavec kříže na fundamentu posunutý, sokl byl povalený, hlavice zaražená v zemi a kříž chyběl.

V neděli 29. srpna 2004 byl podstavec pomocí hydraulické ruky vyrovnán a poté byl na něj usazen sokl. Obě části byly navzájem propojeny čepem. Hlavice při vysekávání otvoru pro kříž praskla a musela být proto slepena, nakonec byl osazen mohutný dvouramenný kříž, který věnovali kováři z Nového Oldřichova. Poškozená místa soklu i hlavice byla vyspravena umělým kamenem.

Opravu kříže zaplatil obecní úřad v Novém Oldřichově a podíleli se na ní Miroslav Pröller a Martin Mikolášek.