Kříž u obecního úřadu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Mistrovice,   obec: Nový Oldřichov

Kříž stojí v centru Nového Oldřichova vedle autobusové zastávky před obecním úřadem.

Popis: Na dvojitém podstavci obdélníkového půdorysu stojí sokl s oválnou vystouplou plochou na přední straně. Hlavice má do strany vysazenou římsu, horní část hlavice má tvar trojúhelníku. Do hlavice je osazen kovový kříž s korpusem Krista.

Oprava kříže, 2008:

Před opravou byla zachován pouze poškozený sokl, nalezený na skládce odpadu, u kterého nebylo možno identifikovat zda se jedná o drobnou sakrální památku nebo o část starého náhrobku ze hřbitova. Obecní úřad nechal sokl vyzvednout a po dohodě s naším občanským sdružením obec požádala o dotaci Svazek obcí Novoborska. Místo nového umístění památky vybral obecní úřad.

Na vybetonovaný fundament byl osazen nový podstavec, původní sokl a nová hlavice, do které byl osazen nový kovový kříž.

Opravu provedl člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, kříž vyrobili kováři z Nového Oldřichova. Finační prostředky poskytl z dotace svazek obcí Novoborska.