Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u obecního úřadu

Kříž u obecního úřadu - jaro 2009 kříž s kamenným soklem

Katastr: Mistrovice     Obec: Nový Oldřichov

Kříž stojí v centru Nového Oldřichova vedle autobusové zastávky před obecním úřadem.

Popis: Na dvojitém podstavci obdélníkového půdorysu stojí sokl s oválnou vystouplou plochou na přední straně. Hlavice má do strany vysazenou římsu, horní část hlavice má tvar trojúhelníku. Do hlavice je osazen kovový kříž s korpusem Krista.

Oprava kříže, 2008:
      Před opravou byla zachován pouze poškozený sokl, nalezený na skládce odpadu, u kterého nebylo možno identifikovat zda se jedná o drobnou sakrální památku nebo o část starého náhrobku ze hřbitova. Obecní úřad nechal sokl vyzvednout a po dohodě s naším občanským sdružením obec požádala o dotaci Svazek obcí Novoborska. Místo nového umístění památky vybral obecní úřad.
      Na vybetonovaný fundament byl osazen nový podstavec, původní sokl a nová hlavice, do které byl osazen nový kovový kříž.
      Opravu provedl člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, kříž vyrobili kováři z Nového Oldřichova. Finační prostředky poskytl z dotace svazek obcí Novoborska.

Nalezený sokl před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/