Kříž u silnice do Oldřichova

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Mníšek u Liberce,   obec: Mníšek u Liberce

Kříž stojí u silnice, vedoucí z Mníšku u Liberce do Oldřichova v Hájích.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec, který je v horní části římsovitý a na přední straně má rytým nápis: "Gestiftet von Anton Alscher Errichtet von Magdalena Alscher in Jahre 1875". Žulový sokl se směrem vzhůru mírně zužuje a na jeho přední straně je v mělkém výklenku rytý nápis: "Wirdig bist du hächstes Gut! dals wir dich durch's ganze Leben loben für dein theures Blut, das du für uns dargegehaben. dass wir dankbar früh und spät' wie im Schmerze so in freunden dich bei Arbeit und Gebet preisen bis wir von hier scheiden. Drum, o Himmel, Erd' und Meer, und du, ganzes Sternenheer, sprich: Gelobt sei allezeit Jesus Christus in Ewigkeit!" Hlavice má do stran vysazené a uprostřed obloukovitě zvednuté římsy, pod středním obloukem je vpředu vystouplý reliéf květu. Do hlavice je osazen mohutný litinový kříž s korpusem Krista a destičkou s nápisem INRI. Před křížem jsou dva kamenné sloupky.

Oprava kříže, květen 2008:

Před opravou byla celá památka zarostlá a levý přední sloupek byl v polovině zlomený. Hlavice byla prasklá vlivem korodující patky kříže, kámen byl povrchově poškozen a celý kříž byl zrezivělý.

Během opravy byl kříž obnoven a korpus Krista byla pozlacen, poškozené části kamene byly opraveny, prasklá hlavice byla slepena a nápis zvýrazněn. Slepen byl také prasklý sloupek před křížem a okolí památky bylo upraveno.

Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, zaplatil ji Obecní úřad Mníšek u Liberce.