Balzerova kaple

Kamenná kaplička

Katastr: Mikulášovice,   obec: Mikulášovice

Kaple stojí v Mikulášovicích na obecní parcele č.5024/4 nad zářezem železniční tratě po levé straně silnice na výjezdu z Mikulášovic na Dolní Poustevnu.

Historie:

Kaplička byla postavena v roce 1724, stála na pozemku patřícímu k nedaleké zemědělské usedlosti sedláka Vogla. Kaple byla zasvěcena matce Boží, Panně Marii. Každoročně se tu v květnu konaly májové pobožnosti. Kaple byla udržována pravděpodobně až do počátku 60. let 20. století, poté byla zřejmě úmyslně zdemolována.

Oprava kapličky, srpen-říjen 2012:

Kaplička byla zdokumentována při pasportizaci drobných památek, kterou občanské sdružení provádělo pro o.p.s. České Švýcarsko. Na základě podané žádosti v r. 2011 obdrželo sdružení dotaci od Nadace VIA z Prahy ve výši 50.000,-Kč. Město Mikulášovice, jako majitel pozemku a kaple věnovalo na její obnovu částku 25.000,-Kč.

Před obnovou zbývalo z kapličky pouze torzo obvodových zdí. Během obnovy byla vytříděna suť v okolí kaple a jednotlivé architektonické části. Zachovalé obvodové zdi kapličky byly očištěny. Původní kamenné ostění dveří, včetně nalezeného klenáku s letopočtem vzniku kaple 1724 a kamenné římsy byly osazeny na původní místo. Byl namontován nový dřevěný krov a na latě položeny střešní tašky - bobrovky. Obnovena byla vnitřní a vnější omítka. Omítka byla uvnitř a na přední vnější části kaple nabílena. Upraveno bylo bezprostřední okolí kaple a ořezány vedle stojící lípy. Město také svými pracovníky zajistilo odstranění zeminy z původního schodiště vedoucímu ke kapli. Místní občané osadili do kapličky nový svatý obraz a dřevěný kříž.

Obnovu kaple velmi zdařile provedl člen občanského sdružení Ing. Vojtěch Král z Oken u Doks.

Znovuvysvěcení kapličky

V sobotu 10. listopadu 2012 se konalo slavnostní znovuvysvěcení obnovené kaple, které provedl farář z Dolní Poustevny R. D. Jacek Kotisz. Znovuvysvěcení se zúčastnilo kolem 40 místních obyvatel, včetně starostky Mikulášovic Ing. Miluše Trojanové a místního kostelního sboru. Způsob a provedení opravy byl vysoce oceněn, několik přítomných také zavzpomínalo na kapličku, kterou pamatovali ještě v původním nepoškozeném stavu.