Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Reliéf Nejsvětější Trojice u Třídomí

Reliéf Nejsvětější Trojice u Třídomí skalní reliéf

Katastr: Mařeničky     Obec: Mařenice

Reliéf je v lese po pravé straně staré cesty z Kunratic u Cvikova do Mařenic, asi 200 m severně od rozcestí u osady Třídomí.

Popis: Vystouplý reliéf o rozměrech 4 x 3,35 m je vytesán na samostatné skalní desce, ponechané po odtěžení okolní skály. Nahoře je reliéf Nejsvětější Trojice, v dolní části je znázorněna Panna Marie s Jezulátkem v Nebeské bráně. Celý reliéf je zdobený hlavičkami andělů. Na bočních sloupech jsou vyryté letopočty 1904 a 1930, udávající patrně poslední renovace reliéfu.

Historie:
      Ve starých vlastivědách se uvádí, že reliéf vytvořil roku 1740 "za trochu jídla" stolař Franz Schier z Mařenic.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/