Kaplička u cvikovské silnice

Kamenná kaplička

Katastr: Mařenice,   obec: Mařenice

Kaplička stojí mezi 2 lipami na pravé straně silnice do Trávníku asi 300 m za Mařenicemi.

Popis: Čtvercová zděná kaple s jednoduchým klenutým vstupem a malou nikou v trojúhelníkovém štítě.

Historie:

V mařenickém farním soupisu křížů a kaplí je o památce uvedeno: "Kamenná kaple, uzavíratelná, nyní otevřená, krytá šindelem. Uvnitř je na dřevě malovaný obraz Ježíše, Marie a Josefa. Zřizovatel není znám. Kaple stojí na cestě do Cvikova vpravo, na pozemku Franze Tischera, sedláka v Mařenicích č.p. 109. Bez nápisu. Udržuje majitel pozemku a slibuje závazek."

Ještě v 80. letech 20. století kaplička stála. Zcela zanikla na počátku 90. let 20. století, kdy někdo rozkradl poslední zbytky obvodových zdí z pískovcových kvádrů.

Oprava kapličky, 2009:

Na obnovu této kaple, která byla významným krajinotvorným prvkem, jsme dlouho hledali finanční prostředky. Teprve v roce 2008 se nám podařilo získat grant Nadace Občanského fóra ve výši 50.000,-Kč a částkou 20.000,-Kč na opravu přispěla MUDr. Hana Adamcová z Prahy. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli na jaře 2009 obnovu kaple zahájit.

Nejprve byla odkopána zemina a odkryty původní základy kaple, na kterých byla zcela nově vystavěna přibližná kopie původní kapličky. Byly obnoveny původní římsy, kaplička byla omítnuta, vymalována a na střechu byly upevněny latě, pokryté bobrovkou. Okolí kapličky bylo vyčištěno.

Práce na obnově kaple provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru.