Socha sv. Jana Nepomuckého pod Bouřným

Socha na kamenném soklu

Katastr: Horní Světlá,   obec: Mařenice

Socha stojí u silnice z Nové Hutě do Horní Světlé na rozcestí pod Bouřným poblíž mostku přes Hamerský potok.

Popis: Podstavec se skládá z pískovcového fundamentu, soklu, na jehož přední straně je rytý nápis "ERRICHTET IM JAHRE 1846 VON JOSEPH WALTER OBERFÖSTER", a hlavice. Na podstavci stojí socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti.

Historie:

Na podstavci stála ještě po 2. světové válce malá soška sv. Jana Nepomuckého, která snad byla původně umístěna na nedalekém mostku přes Hamerský potok. Někdy v 60. letech 20. století socha zmizela a podstavec byl povalen a zasypán hlínou. Až v roce 1995 byl podstavec varnsdorfskými turisty znovu vztyčen a roku 1996 na něm byla z iniciativy Nataši a Karla Steinových osazena nová socha sv. Jana, zhotovená z umělého pískovce akademickými sochaři Ladislavem Šobrem a Václavem Snížkem z Říčan u Prahy. Bohužel zde ale vydržela jen do května 2001, kdy byla odcizena, a řadu let tu pak stál jen prázdný sokl. Dne 19. června 2015 tu byla požehnána nová socha sv. Jana Nepomuckého.

Oprava sochy, červen 2015:

Novou sochu sv. Jana Nepomuckého vyrobil z umělého pískovce restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, který také opravil podstavec a obnovil na něm zašlý nápis. Poblíž sochy byla také instalována malá informační tabulka s její historií.

Obnovu inicioval náš spolek a finančně ji zajistily Lesy ČR.

Požehnání sochy

Nová socha sv. Jana Nepomuckého byla 19. června 2015 slavnostně požehnána cvikovským farářem p. Repkou za přítomnosti několika desítek příchozích, starostky Mařenic, představitelů Lesů ČR i ministerstva zemědělství.