Kříž u staré cesty

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kunratice u Cvikova     Obec: Kunratice u Cvikova

Kříž stojí na začátku staré cesty do Mařenic, asi 100 m od zatáčky silničky vedoucí od hřbitova do severní část obce.

Popis: Kamenný podstavec a sokl byly v pořádku, poškozena byla jen horní část hlavice v místě, kde byl zasazen litinový kříž. Kříž chyběl. Kolem soklu je betonový obrubník, na němž byl osazen kovový plůtek.

Oprava kříže, říjen 2003:

Kříž byl zarostlý křovím, které nechala obec vysekat.

V rámci opravy byly kamenné části památky očištěny a byla slepena rozbitá horní část hlavice. Dne 11. října byl osazen nový kovaný kříž, vyrobený panem Císařovským z Olešna. Opravu platil obecní úřad v Kunraticích.

Posvěcení kříže

Křížek byl slavnostně posvěcen v sobotu 15. října 2005. Svěcení provedl cvikovský farář P. Kubíček, všem zúčastněným k tomu zazpíval dětský sbor ze Stráže pod Ralskem.