Kříž u silnice do Nového Oldřichova
(dříve kříž na Weigelbergu)

Dřevěný kříž

Katastr: Kamenický Šenov,   obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí na levé straně silnice do Nového Oldřichova, několik metrů před bývalým železničním přejezdem.

Popis: Dřevěný kříž s malovaným korpusem Krista je osazen do dvou kovových zabetonovaných profilů propojených šrouby. Nad korpusem Krista je dřevěná tabulka s nápisem INRI.

Historie:

O historii kříže se dočteme v časopise Hausblätter für Steinschönau, Parchen und Preschkau:

"1. června 1934 - Kdo měl někdy příležitost jít po silnici z Kamenického Šenova do Oldřichova, jistě viděl, že kříž na Weigelbergu u železničního přejezdu je v poslední době ve velmi žalostném stavu. Tělo Krista z plechu se během minulé zimy u nohou uvolnilo a kymácelo se ve větru sem a tam, až se našli dva ochotní středoškoláci z Oldřichova a poškození provizorně opravili. Ale také samotný kříž už je vetchý a nahnilý, takže příští zimu těžko přežije. Začínají se z různých stran ozývat přímluvy za to, aby byl kříž opraven nebo lépe usazen na cementový sokl anebo zcela renovován. Vítáme tyto požadavky a dovolujeme si zde vyslovit prosbu, aby se touto otázkou začaly zabývat obce Kamenický Šenov a Oldřichov stejnou měrou, aby i přes hospodářskou nouzi napřely své síly k získání darů, aby bylo možné ještě během léta provést tuto záchrannou akci. 70,-Kč je v současné době k dispozici v Oldřichově (50,-Kč daroval p. Josef Seifert, 20,-Kč nejmenováný dárce). Kdo další pomůže? Za každý dar budiž už nyní vysloven vřelý dík."

"1.12.1934 - Dary daly dohromady pěknou částku 976,-Kč. I když to ještě není úplná částka nutná pro renovaci kříže, započne se s pracemi ještě letos a to za několik dnů. Bude uložen cementový sokl, do něj upevněn traverzami dubový kříž přibližně 5 m dlouhý, 2 m široký a v průřezu 15x20 cm. Protože pořízení dubových trámů potřebných rozměrů činí obtíže, bude možná nutné ponechat zhotovení kříže až na příští jaro. Pokud by se volil jiný druh dřeva, mohlo by se s výrobou začít neprodleně, ale s ohledem na životnost kříže na to musí být brán zřetel. Zhotovení Krista z měděného plechu a jeho malba bude v každém případě realizována už v zimě. Netrpělivost a spěch v tomto případě není na místě. Bude tedy nutná trpělivost a pochopení, pokud někomu připadají práce příliš zdlouhavé. V každém případě - kříž bude!"

"1.9.1935 - Kříž na Weigelbergu stojí. Trpělivost přináší růže a časem se dá udělat vše. Ve středu 7.8.1935 v 18.00 hodin, byl kříž slavnostně odhalen. Kříž je vyroben z modřínového dřeva, které je velmi trvanlivé. Dub nebyl bohužel k dispozici. Stojna kříže byla upevněna dvěma železy ve tvaru U do cementového soklu. Kristus je vyroben z měděného plechu (továrna na měděné výrobky Praha). Malba kříže je od p. Josefa Palmeho seniora. Truhlářský mistr p. Emil Steinmetzer provedl truhlářské práce, stavební mistr p. Adolf Richter zednické práce na soklu a zámečnický mistr Franz Helzel vystřižení z měděného plechu a další práce. Pan Karl Schöberle z České Kamenice dodal U-železa, pan Zenkert písek a místní povozníci zajistili zdarma přepravu. Kříž je upevněn tak, že až se opět po desetiletích stane chatrným a poškozeným, lze jej jednoduše z železných kolejnic vyjmout a osadit nový. Kříž byl vyroben v roce 1823, renovován roku 1849 a roku 1910. Nechť tento nový kříž trůní na Weigelbergu jako symbol lásky a štědrosti a budiž vysvědčením, že i v dobách nouze se projevuje ochota přispět na zachování statků našich předků. V neděli 15.8.1935 bude odpoledne v 16.00 hodin kříž slavnostně vysvěcen, k čemuž jste srdečně zváni. Protože stavba kříže přišla na cca 1700,-Kč a dosud se získalo dary pouze 1300,-Kč, zbývá ještě našetřit 400,-Kč. Dary budou proto přijímány i nadále, za tyto budiž předem vysloveno poděkování.

Dary pro kříž na Weigelbergu: nejmenovaný dárce z K. Šenova 3x5,-Kč, pí. Marie Schlegel z Mistrovic 5,-Kč, nejmenovaný 20,-Kč, nejmenovaný z Oldřichova 5,-Kč, E. H. z Mistovic 20,-Kč, pí . Wenzel z K. Šenova 10,-Kč, nejmenovaný 20,-Kč, p. H. z K. Šenova 30,-Kč za práci zdarma."

"1.10.1935 - Svěcení kříže na Weigelbergu. Za svitu srpnových slunečních paprsků táhly v neděli 15.8.1935, kdy se zároveň konaly Mistrovické kostelní slavnosti 'Kreuzerhölung', v odpoledních hodinách četní poutníci ze všech stran nahoru na Weigelberg, kde se konalo svěcení renovovaného kříže. Byla to pravá křížová slavnost. S nadšením a radostí provázeli shromáždění ceremoniál. Po projevu se konalo svěcení krásného kříže, který láskyplné ruce bohatě ozdobily. Posvátně stoupaly prosby křížových litanií a pěti Otčenášů jako pozdrav shromážděných vzhůru ke kříži. Poté následovalo jako příjemná změna, vyprávění z historie. Následoval přednes (jasným, pěkným hlasem deklamovala žákyně 1. roč. střední školy Elfrieda Steinmetzerová báseň 'Wegweiser' a Marianne Helzelová (ze stejného ročníku) báseň 'Kreuzschau' od Adalberta von Chamisso. Poslední báseň je stará téměř 100 let, vznikla v roce 1834. Také pí. Betti Kasparová a pí. Emilie Fügerová vložily mnoho tepla a citu do svých proslovů 'Das kreuz am Wege' (Kříž u cesty) a 'Tragstill dein Kreuz' (Nes tiše svůj kříž). Potom nečekaně začal kolovat podnos na příspěvky tvořený pokrývkou hlavy přítomného administrátora, do kterého vkládali zúčastnění dobrovolné příspěvky, které měly pokrýt ještě zbývající dluh 220,70,-Kč z celkové ceny kříže. Částka byla samozřejmě překročena. Peníze navíc - 57,30,-Kč budou vloženy do fondu pro údržbu křížů a soch. S písněmi 'Las mich deine Leidensingen' a 2 slokami 'Groser gott wir loben dich' byla pěkná oslava ukončena. Nechť kříž u cesty nikomu nestojí v cestě, ale ať je pozdravem a vzpruhou všem kolemjdoucím a navždy požehnáním pro náš domov. Renovace kříže stála 1681,20,-Kč, tato částka byla navzdory těžké době díky menším i větším příspěvkům zaplacena, což svědčí o štědrosti a zbožnosti obyvatelstva. Nechť pán na kříži všechny příspěvky a dary bohatě odmění! Nápis na kříži: 'Der grösten Liebe teuers zeichen ist Jesu Kreuz fur dich o Christ. Du wirst von Recht und Pflicht nicht weiche, so du ein Freund des Kreuzes bist'."

Oprava kříže, prosinec 2007:

Před obnovou byl dřevěný kříž uhnilý a chyběl na něm kovový korpus Krista, který zde byl ještě koncem 80. let 20. století.

Na místě byl osazen nově vyrobený dřevěný kříž, na který byl osazen nový korpus Krista namalovaný na plechu a dřevěná nápisová destička.

Obnovu kříže provedli členové sdružení Kamil Ešner z Nového Boru a Markéta Kašparová z Jestřebí, finanční prostředky poskytl Městský úřad Kamenický Šenov.