Kříž ve Smetanově ulici

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kamenický Šenov,   obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí ve Smetanově ulici.

Popis: Podstavec má uprostřed mělký obdélníkový výklenek, kolem je rytý rámeček se seseknutými rohy. V horní části podstavce jsou dvě zmenšující se římsy. Sokl má uprostřed mělký zaklenutý výklenek s menším půlkruhovým výběžkem, pod nímž je vpadlý reliéf květu, ve výklenku je nápis: SO ? HERR DEM KREUZ ? RUHE WIRD ? DAS ??? WIRD ?? LEBEN NOTH RUH ????. Hlavice je sepnuta kovovým pásem, na vrcholu v místě zasazení kříže je opravována betonem. Hlavice má uprostřed jeden vyvýšený stupeň, tvořící čtvercový výklenek. Kovový kříž chybí, údajně byl na místě ještě v 90. letech 20. století.