Kaplička za školou

Kamenná kaplička

Katastr: Kravaře v Čechách,   obec: Kravaře v Čechách

Kaplička stojí u polní cesty za základní školou v Kravařích.

Popis: Kamenná kaplička se stříškou má na vrcholu kříž, ve výklenku je osazen malovaný obrázek Panny Marie chráněný kovovou mříží.

Oprava kapličky, 2008:

Obrázek Panny Marie do kapličky namalovala členka občanského sdružení Marie Lůžková. Na renovaci kapličky se podíleli i další členové sdružení - rodina Hájkových a Hůrkových.

Požehnání obrázku v kapličce

Obrázek krytý novou kovovou mříží byl požehnán kravařským farářem P. Rouskem z Jestřebí v sobotu 13.9.2008 v 16 hodin. Při požehnání promluvil zástupce našeho občanského sdružení, starosta Kravař p. Vomáčka a asi 40 přítomných zazpívalo z připravených textů i několik písní k Panně Marii. Na závěr slavnosti následovalo malé požehnání a poté si zájemci mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou faru v Kravařích.