Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička za školou

Kaplička za školou - 13.9.2008 kamenná kaplička

Katastr: Kravaře v Čechách     Obec: Kravaře v Čechách

Kaplička stojí u polní cesty za základní školou v Kravařích.

Popis: Kamenná kaplička se stříškou má na vrcholu kříž, ve výklenku je osazen malovaný obrázek Panny Marie chráněný kovovou mříží.

Oprava kapličky, 2008:
      Obrázek Panny Marie do kapličky namalovala členka občanského sdružení Marie Lůžková. Na renovaci kapličky se podíleli i další členové sdružení - rodina Hájkových a Hůrkových.

Opravená kaplička před osazením obrázku, srpen 2008

Požehnání obrázku v kapličce
      Obrázek krytý novou kovovou mříží byl požehnán kravařským farářem P. Rouskem z Jestřebí v sobotu 13.9.2008 v 16 hodin. Při požehnání promluvil zástupce našeho občanského sdružení, starosta Kravař p. Vomáčka a asi 40 přítomných zazpívalo z připravených textů i několik písní k Panně Marii. Na závěr slavnosti následovalo malé požehnání a poté si zájemci mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou faru v Kravařích.

Slavnostní požehnání, 13.9.2008 Slavnostní požehnání, 13.9.2008

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/