Kříž v lukách západně od obce

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kozly,   obec: Kozly

Kříž stojí u bývalé cesty v remízku mezi loukami na jižním svahu Kozelského hřbetu asi 800 m západně od Kozlů a 400 m nad silnicí do osady Kolné.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu, který má na přední straně rytý dvojitý rám. Sokl má vpředu výklenek, do něhož je vložena poškozená kamenná deska s nečitelným rytým nápisem, nad ní je vystouplý reliéf Božího oka s paprsky. Široká hlavice má do stran vysazené římsy a její užší horní část je po odlomení litinového kříže poškozená.

Oprava kříže, květen-září 2006:

Před opravou ležel povalený sokl i hlavice na zemi, podstavec s fundamentem byl posunut a litinový kříž chyběl. Okolí památky bylo zarostlé.

Obnova započala v květnu, kdy byl jeřábem srovnán fundament s podstavcem a na něj byl postaven povalený sokl s hlavicí. V září byl do hlavice osazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.

Na opravě se podíleli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller, náklady zaplatil Obecní úřad Kozly.