Kříž v poli směrem k Újezdu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Jestřebí,   obec: Jestřebí

Kříž stojí v polích u zaniklé cesty 400 m vpravo od hlavní silnice z Jestřebí do Dubé, asi 500 m před Újezdem.

Popis: Památka se skládá z pískovcového podstavce, soklu a profilované hlavice, do které je osazen nový kovaný kříž.

Oprava kříže, září-říjen 2005:

Před opravou byl sokl i obě části hlavice povaleny na zemi a kříž chyběl. Všechny povalené části byly povrchově poškozené a měly uražené římsy, horní část hlavice byla rozlomená a chyběl jí roh.

Sokl a dolní část hlavice byly pomocí jeřábu usazeny na své místo, horní část hlavice byla osazena až po opravě u kameníka. Poškozená místa památky byla opravena a do hlavice byl osazen nový kovový kříž od Martina Mikoláška ze Svoru. Pata podstavce byla očištěna od nánosu zeminy.

Opravy památky se zúčastnili členové sdružení M. Pröller, M. Mikolášek a externí spolupracovníci J. Stehlík, J. Prokop, L. Krejčík a J. Hlavnička. Finanční prostředky na opravu věnoval Obecní úřad Jestřebí.