Palmeho kříž

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Petrovice,   obec: Jablonné v Podještědí

Kříž stojí v centru osady při odbočce cesty, vedoucí západním směrem k samotě Na Šestce.

Popis: Třístupňový podstavec má v horní části na přední straně rám s rytým nápisem: ERRICHTET IM JAHRE 1847 VON WENZEL HERGESCHELL SCHULLEHRER IN PETERDSDORF. Sokl má na přední straně nápis: OH IHR PILGER DIE IHR VORÜBER GEHT, BLEIBT UND BETRACHTET OB EIN SCHMERZ SEY, SEHT NUR, ER GEHT GLEICH. SO WIE MOSE DIE SCHLANGE IN DER WÜSTE ERHÖHT HAT, SO MUSSTE DER MENSCHENSOHN ERHÖHT WERDEN. Hlavice má do stran vysazené a vpředu obloukovitě zvednuté římsy, pod nimiž je vystouplý reliéf květu. Kříž je nový kovový.

Historie:

V soupisu kaplí a křížů farnosti Jablonné v Podještědí z roku 1835 je o této památce uvedeno: Litinový kříž s pozlaceným Kristem na pískovcovém podstavci stál ve vsi při silnici do Žitavy na dominikálním pozemku, patřícím k Palmově hospodě, podle níž se nazýval "Kreuz bei der Palmschenke" (Kříž u Palmovy hospody). V roce 1847 jej zřídil Wenzel Herrgeschell, učitel v Petrovicích, který se také zavázal svým majetkem ke stálému udržování na pozemku Palmovy hospody, což bylo zajištěno zápisem. Kapitál k údržbě nebyl zaznamenán. Kříž byl vysvěcen s biskupským konsistoriálním povolením č. 3858 z 1. října 1847. V prosebných dnech se u něj konala zastavení. Podle zápisu se nacházel v docela dobrém stavu a sloužil k povznesení kolemjedoucích i kolemjdoucích po silnici.

Kříž původně stál na severním konci obce vlevo od silnice do Lückendorfu a na nynější místo byl přesunut až v 90. letech 20. století.

Oprava kříže, říjen 2005:

Před opravou byly pískovcové části povrchově poškozeny a kovový kříž chyběl.

Během obnovy byla poškozená místa památky opravena a do hlavice byl osazen nový kovový kříž s rozetou, vytvořený podle původního kovářem J. Polákem z Dolní Libchavy. Opravu financovali němečtí rodáci z Petrovic a provedli ji externí spolupracovníci občanského sdružení J. Hlavnička a L. Krejčík.