Socha Piety

Socha na kamenném soklu

Katastr: Česká Ves,   obec: Jablonné v Podještědí

Socha stojí před domem č.p. 68 v České Vsi, asi 50 m vlevo od hlavní silnice, stoupající směrem na Mimoň.

Popis: Sousoší Piety stojí na hranolovém podstavci s klasickým trojdělením. Sokl s jedním základovým stupněm je vyzděn ze dvou řad pískovcových štuk a také tělo podstavce je řešeno dvěma řadami pískovcových kvádrů. Překladová deska podstavce je sekaná ze dvou bloků kamene a odděluje ji podbrádka. Na přední straně podstavce je vpadlina pro obdélnou desku s rytým nápisem: Drückt dich die Kummer noch so sehr dann der Maria richte dich empor und hilft dir wieder. Renoviert im Jahre 1892. Pod deskou je uschována zpráva o restaurování sochy v roce 2007. Samotná socha představuje sedící Pannu Marii s dlouhým šatem a pokrývkou hlavy, přidržující na klíně ležícího Ježíše.

Oprava sochy, listopad 2006 - září 2007:

Před opravou socha stála hned vedle lípy, jejímiž kořeny byla poněkud nakloněna. Povrch pískovce byl poškozen, soše Ježíše chyběla pravá paže a obě nohy.

Před opravou byl proveden podrobný restaurátorský průzkum zaměřený na stav kamene. Kámen byl očištěn, zvětralá místa konsolidována a bylo provedeno celkové zpevnění a injektáž prasklin. Dále byla provedena revize historických vysprávek a odstraněny vyžilé nebo nevhodné tmely. Tmelení bylo provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě a strukturou odpovídajícím okolnímu kameni. Na soše byla doplněna chybějící paže a obě nohy, hlava Madony byla opatřena kovovou svatozáří. Na závěr byla kvůli ochraně před srážkovou vodou provedena celková hydrofobizace povrchu díla a ošetření biocidním prostředkem.

Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytlo naše občanské sdružení.