Kaplička nad Dvorskými kameny

Kamenná kaplička

Katastr: Loubí,   obec: Holany

Kaplička stojí u staré cesty z Loubí do Holan, asi 1 km severně od osady na návrší nad Dvorskými kameny.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2004:

Před opravou byla kaplička značně poškozená, fasáda s omítkou byla otlučená, římsy poškozené, střecha z větší části bez tašek a střešních prvků.

Koncem října byly ze střechy kapličky odstraněny veškeré zbytky starých betonových tašek, a po konzultaci s památkáři byly osazeny nové latě, na které byla položena střešní krytina z bobrovky. Vnější fasáda i vnitřní omítky byly kompletně opraveny a nabíleny, ozdobné prvky a římsy byly opraveny umělým kamenem a zpatinovány.

Rekonstrukci kapličky za 39 470 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.