Kříž v osadě Čapí Dvory

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Holany,   obec: Holany

Kříž stojí při cestě v osadě Čapí Dvory.

Oprava kříže, květen-srpen 2004:

Památka byla před opravou poškozená, kamenný sokl byl otlučený, fundament zanesený hlínou a litinový kříž byl zlomený. Zasypaný fundament byl očištěn od nánosů zeminy a spáry byly vyplněny maltovou směsí. Poškozená místa soklu byla opravena umělým pískovcem a zpatinována. Zlomený kříž byl svařen, ošetřen proti korozi a nově natřen.

Částku 8 000 Kč na opravu zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.