Kaple Panny Marie Sněžné

Kamenná kaplička

Katastr: Dubnice,   obec: Dubnice

Kaplička stojí na okraji obce v louce asi 50 m vlevo od silnice do Žibřidic.

Popis: Kaplička má široce obdélníkový půdorys, na její přední straně je hluboký výklenek, ve kterém byl původně dřevěný rám. Na špičce střechy vpředu je poškozený kamenný soklík, na němž původně byla osazena koule s kovaným křížkem.
Kaplička je v soukromém vlastnictví a nejedná se o památkově chráněný objekt.

Historie:

V soupisu kaplí a soch dubnické farnosti z roku 1895 je o kapli uvedeno: Kamenná kaple Panny Marie Snežné, poněkud poškozená, renovovaná roku 1792. Zřizovatel je neznámý, nápis na kapli není žádný. Nazývá se Lehmannova kaple (Lehmanns Kapelle), stojí u domu čp. 79 na pozemku jeho majitele Josefa Lehmanna. Povinnost udržování kaple neurčena, fond zřízen není.

Oprava kapličky, červenec 2005:

Před opravou měla kaplička opadanou omítku, na pravé straně střechy bylo shnilé bednění a chyběly střešní šablony.

Během opravy bylo poškozené střešní bednění vyměněno a doplněny chybějící střešní šablony, omítka byla opravena a zvenku natřena barvou v kombinaci okrové a hnědé, nika a výklenek byly nabíleny.

Na obnovu kaple byl dubnickou Římskokatolickou farností získán grant od Nadace VIA ve výši 25 000 Kč. Žádost o grant zpracovalo naše občanské sdružení, opravu kaple provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král.