Niesigova kaple

Kamenná kaplička

Katastr: Dubnice,   obec: Dubnice

Kaplička stojí v dolní části obce na levé straně cesty, vedoucí po západním okraji vsi od jihu směrem k fotbalovému hřišti, asi 250 m za areálem statku.

Popis: Kaplička stojí mezi dvěma mohutnými lípami. Má malý vstupní prostor, dříve zřejmě s dřevěným klekátkem, na podlaze je modrobílá dlažba. Původně zde byly dřevené, v horní polovině laťované dveře s ozdobným kováním. V klenáku vstupního ostění je nápis 1738 H.N., na štítě pod podstřešní římsou je mělká nika pro sošku. Na přední straně hřebene střechy je poškozená kamenná patka, do které byl zasazen kovaný křížek.

Historie:

V soupisu kaplí a soch dubnické farnosti z roku 1895 je o kapli uvedeno: Kaple Bolestné Matky z kamene, zřízená v roce 1738, renovovaná. Zřizovatel není znám, kaple je bez nápisu. Stojí poblíž domu č. 170 a nazývá se Niesigova kaple (Niesigs Kapelle). Povinnost udržování má Franz Prokop z č. 170 a fond 100 zl. je uložen také na hospodářství č. 170.

V roce 1945 obýval dům čp. 170 Anton Schäfer.

Oprava kapličky, červenec 2005:

Před opravou byla kaplička značně poškozená, měla opadanou omítku a přední zeď byla popraskaná. Střešní šablony na některých místech chyběly, bednění bylo shnilé.

Při opravě byla zajištěna statika kapličky, střecha byla kompletně obnovena a opravená omítka byla natřena barvou v kombinaci hnědé, šedé a bílé. Upraveno a vyčištěno bylo také okolí kapličky.

Finanční prostředky na obnovu byly získány z grantu od Nadace VIA, který získala Římskokatolická farnost Dubnice. Opravu kapličky provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král.