Kaplička sv. Floriána

Kamenná kaplička

Katastr: Korce,   obec: Dubá

Kaplička stojí u domu č.p.37 na pravé straně silnice do Dubé.

Popis: V soupisu křížů bořejovské farnosti z roku 1835 se uvádí klenutá kamenná kaple vestavěná do zdi dvora čp. 21, vyzdobená obrazem sv. Floriána malovaném na plátně a opatřená dřevěnou mříží. Kaplička stála na pozemku, patřícím k usedlosti čp.21 na návsi.
Kamenná kaplička je uzavřená dřevěnými dveřmi.

Historie:

Kapli zřídil majitel hospodářství č.p.21, sedlák Franz Luniak. O její údržbu se později podle možností starali majitelé tohoto hospodářství.

Oprava kapličky, říjen 2004:

Kaplička byla před opravou ve velmi špatném stavu. Byla ohrožena stabilita celé stavby, zadní stěna byla prasklá, strop propadlý a omítka opadaná.

Z iniciativy našeho sdružení byla prostřednictvím římskokatolické farnosti Bořejov podána žádost o grant Nadace Občanského fóra, která na opravu poskytla 30 000 Kč.

Zdivo kapličky s římsami bylo opraveno a střecha byla zpevněna betonovým věncem. Přední stěna byla nově omítnuta a spolu s vnitřkem vybílena, střecha památky byla nově pokryta bobrovkou. Opraveny byly také původní dřevěné dveře kapličky a nad vchodem byl z kamínků vytvořen nápis IHS.

Opravu provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král s pomocníky.