Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v horní části vsi

Kříž v horní části vsi - 6.8.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Lindava     Obec: Cvikov

Kříž stojí na levé straně silnice do Cvikova, asi 300 m severovýchodně od odbočky ke kostelu.

Popis: Na obdélníkovém podstavci stojí sokl, který má do přední stěny vsazenou žulovou desku s nečitelným rytým nápisem. Hlavice je dvoustupňová, spodní stupeň se skládá ze dvou říms, horní má římsu zakončenou dovnitř i ven zakulacenými obdobami volut. Na horní část hlavice navazuje nový pískovcový kříž.

Historie:
      V soupisu křížů a soch lindavské farnosti, vedeném asi od roku 1835, je o křížku uvedeno: Kamenný kříž, postavený v roce 1936 Josefem a Bertou Scheber z hospodářství č. 18. S církevním povolením byl vysvěcen u příležitosti polního procesí dne 3. května 1937 a měl sloužit jako 1. zastavení při 1. prosebném dni. K údržbě památky se zavázali zřizovatelé.

Oprava kříže, březen-červenec 2005:
      Sokl byl před opravou zarostlý v křoví a nakloněný prorůstajícími kořeny, hlavice byla povalena a kamenný kříž chyběl.
      Od fundamentu byla odkopána hlína a byly vyřezány náletové dřeviny. Poškozená hlavice byla opravena a pomocí čepu osazena na sokl. Nakonec byl na hlavici upevněn nově vyrobený pískovcový kříž a celý objekt byl zpatinován.
      Opravu kříže zaplatil Městský úřad ve Cvikově a provedl ji Martin Mikolášek ze Svoru, pomocné práce zajistili Miroslav Pröller a Tomáš Bobelák.

Sokl kříže před opravou, 16.1.2005 Oprava kříže, 27.3.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/