Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Mildeova kaple

Mildeova kaple - 10.1.2004 kamenná kaplička

Katastr: Lindava     Obec: Cvikov

Kaplička stojí u žluté turistické značky na kraji lesa pod Ortelem asi 100 m severně od silnice z Lindavy do Sloupu.

Historie:
      Podle soupisu křížů lindavské farnosti byla kaple postavena v roce 1706 sedlákem Antonem Wernerem na jeho pozemku u polní cesty do Sloupu. Také jeho následovníci se v kupní smlouvě zavázali udržovat kapli v dobrém stavu. Renovována byla v letech 1750, 1848, potom byla udržována majitelem pozemku Franzem Mildem a po jeho smrti renovována roku 1902. Posledním majitelem byl před 2. světovou válkou hostinský Anton Müller ze Sloupu. Podle lidového podání byl prý u této kaple bleskem zabit muž, který krátce předtím falešně přísahal.
      Kamenná kaple měla dřevěnou střechu a v jejím výklenku bylo znázorněno rozloučení Ježíše s matkou ve dvou průměrně zpracovaných sochách, mimoto v ní byly dva dosti dobré obrazy sv. Jakuba a sv. Prokopa.

Oprava Mildeovy kaple, říjen-prosinec 2003:
      Kaplička byla ve stavebně velmi špatném stavu. Na střeše zcela chyběla krytina (tašky), většina pískovcových střešních desek byla rozpadlá či chyběla. Na střeše vyrůstala vegetace. Podstřešní římsa byla poškozená a částečně i chyběla. Omítka zcela chyběla, některé kameny ze zdiva byly vypadlé, v zadní části výklenku byla prasklina. Celé okolí bylo silně zarostlé vegetací.
      Na výzvu občanského sdružení reagoval majitel památky Lesy ČR a.s., který na základě projektu zaplatil 38.000,-Kč na její opravu. Opravu provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru s pomocí dalších členů OS. Pískovcové štuky byly vyspárovány, chybějící části byly doplněny. Střecha byla opravena a na trámky a latě byly doplněny tašky bobrovky. Nika byla vyštukována a vymalována. Podlaha byla doplněna cihlami. Celé okolí bylo upraveno.

kaple před opravou, 5.10.2003 kaple před opravou, 5.10.2003 kaple na začátku opravy, 19.10.2003 opravená kaple, 7.12.2003 opravená kaple, 7.12.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/