Kříž u cesty do České Lípy

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Písečná,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí na levé straně asfaltové silničky do České Lípy nad strmějším svahem asi 600 m za Písečnou.
GPS: 50°41´46.288"N, 14°34´14.268"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází odsazeným oblounem v novodobý užší hranolový dřík, vrcholící novodobou římsovou hlavicí s půlválcovým nástavcem. V čelní ploše dříku je obdélné vpadlé pole, v němž je nad reliéfem dvou boltců s květy osazen obrázek sv. Antonína Paduánského. V rozích jsou ještě dva květy. V zadní stěně dříku je velké vpadlé obdélné pole s malou tabulkou s textem "Obnoveno Městem Česká Lípa, o.s. Drobné památky severních Čech, vyrobil: M. Mikolášek - Svor, L.P. 2007". Hlavici tvoří na bočních stranách válečky podložená římsa, jejíž krycí deska přechází v čele do půlválcového nástavce s volutovým zatočením čelní pásky. V tympanonu nástavce je plasticky proveden velký květ. Do nástavce hlavice je zasazen novodobý jednoduchý kovaný kříž se zdobenými konci ramen a volutovou ozdobou v místě ukotvení. Všechny kamenné části jsou pískovcové.
Po levé straně kříže stojí lípa, strom vpravo byl po zlomení v roce 2006 odstraněn.

Historie:

V soupisu kaplí a soch farnosti Dobranov z roku 1835 je o památce napsáno: "Hospodářský pozemek čp. 24. Rok zřízení 1850. Nový litinový kříž s pozlaceným vyobrazením Krista na kamenném podstavci stojí na cestě z Písečné na Lada. Postaven byl majitelem hospodářství na místě zříceného starého dřevěného kříže. Písemnost není, jistě však bude majitelem a jeho dědici udržován v pořádku".

Z původního kříže se dochoval pouze poškozený podstavec, tvořený částí starého pískovcového koryta, obráceného dnem vzhůru. Při obnově v roce 2007 byla pod korytem nalezena skleněná láhev s malým růžencem a listem papíru na kterém bylo tužkou německy napsáno: "Tento kříž zřídil v 18. století Franz Lode na památku svých rodičů Josefa a Rosalie rozené ... ... z Velenic a stál na náhrobku zesnulých na hřbitově v Dobranově. Po úmrtí Franze a Theresie Lode rozené Bürgerové z ... ... kteří na témže ... ... v Dobranově byl v roce 1930 zřízen nový pomník a tento kříž byl předán Friedrichu Weißovi, synu Eduarda a Anny Weiß rozené Lode k přenesení na toto místo, kde má zůstat na památku majitelů hospodářství č. 8 v Písečné a k uctívání Boha kolemjdoucími. Podepsala Albina Lode 24. dubna v den sv. Jiří v roce 1933."

Oprava kříže, srpen-září 2007:

Původní podoba kříže není známá, na místě se dochovalo pouze několik rozlomených kusů pískovce a kamenný schod.

Návrh a výrobu nových pískovcových částí památky i kovového kříže včetně kompletního osazení na místě provedl člen našeho občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, finanční prostředky poskytl Městský úřad v České Lípě.