Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Skalice

Kříž u silnice do Skalice - 24.5.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Manušice     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí na levé straně silnice do Skalice, v jejím téměř nejvyšším bodě, asi 250 m před začátkem Skalice.
GPS: 50°43´33.063"N, 14°30´48.891"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na prostém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází čtvrtoblounem a odsazeným výžlabkem v užší hranolový dřík, vrcholící římsovou hlavicí bez nástavce. Na čelní straně patky je ryté obdélné pole s vysekaným nápisem "Errichtet Wenzel und Magdalena Fritsche im Jahre 1894". V horní části prosté čelní plochy dříku je špatně čitelný malovaný nápis "Einen grösseren Benris der Liebe Kann ??? Niemand Goten." Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa profilovaná oblounem, krycí deskou a profilem kyma recta. Do středu hlavice je zasazen kříž, složený z novodobé spodní části nesoucí zbytek původního litinového kříže s ozdobným rozšířením konců ramen. Všechny kamenné části jsou pískovcové. Kříž stojí mezi 3 lípami.

Historie:
      Klasicistní kříž pochází z 19. století.

Oprava kříže, listopad 2004 - květen 2005:
      Před zahájením opravy byla hlavice svalena na zemi a litinový kříž chyběl.
      Pomocí jeřábu byla hlavice osazena zpět na sokl, s nímž byla spojena kovovým čepem. Uražený pravý přední roh hlavice byl domodelován umělým pískovcem, stejně jako ostatní poškozená místa památky, a povrch pískovce byl zpatinován. Při čištění a úpravě okolí byla nalezena horní část původního litinového kříže. Ta byla kovářem J. Polákem z Dolní Libchavy doplněna nově vykovanou dolní částí a tento kříž byl osazen do otvoru v hlavici.
      Opravu zaplatilo Město Česká Lípa a za naše sdružení se na ní podíleli Martin Mikolášek, Jiří Kühn a Miroslav Pröller.

Stav kříže před opravou, 28.8.2004 Zbytky kříže po očištění, 28.8.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/