Kaplička na jižním konci osady

Částečně zděná skalní kaplička

Katastr: Dobranov,   obec: Česká Lípa

Kaplička je vytesána ve skále na jižním konci osady, po levé straně silnice, stoupající odtud směrem do Vlčího Dolu.
GPS: 50°40´42.318"N, 14°36´132.954"E.

Popis: Do nerovné čelní stěny skalního bloku ostrožny je od jihozápadu vestavěna jednoduchá hranolová výklenková kaple. Čelní stěny jsou vyzděny z režných červených cihel na kamenném soklu z rostlé skály. Dřevěnou konstrukci pultové stříšky kryjí pálené bobrovky. Z čelní strany se segmentově zaklenutým vstupem, uzavřeným novodobou jednoduchou dvoukřídlou otvíravou mříží, vstupuje do vnitřního prostoru z větší části vysekaného do pískovcové skály. prostor je zaklenut valenou segmentovou klenbou. Na zadní stěně je zavěšen jednoduchý novodobý kovový kříž. Pod křížem je kamenný stupeň krytý masivním prknem a v boční vnitřní stěně je výklenek.

Historie:

Kaplička pochází z přelomu 19. a 20. století.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2005:

Před opravou měla kaplička poškozené vnitřní stěny, zcela chybělo zastřešení a zničeny byly i původní dřevěné laťované dveře.

V průběhu opravy byla udělána nová stříška, vnitřní stěny kapličky byly opraveny, kamenná římsa byla zakryta masivním prknem a na stěnu nad ní byl osazen mohutný kovaný kříž. Do vchodu byla osazena dvoukřídlá kovaná mříž od Josefa Poláka z Dolní Libchavy a celé okolí kapličky bylo upraveno.

Obnova kapličky byla na návrh našeho občanského sdružení zařazena spolu s dalšími tzv. "opomíjenými památkami" do rozpočtu Města České Lípy pro rok 2005. Sdružení bylo na základě vítězství ve výběrovém řízení pověřeno také vlastní opravou, kterou provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král.