Kříž v osadě

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Dolní Libchava,   obec: Česká Lípa

Křížek se nachází v Dolní Libchavě naproti domu čp. 39.
GPS: 50°41´31.300"N, 14°30´42.760"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojící na fundamentu přístupném po schodišti se dvěma stupni a dvěma hranolovými sloupky po plůtku v nárožích. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází oblounem a výžlabkem v užší hranolový dřík vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s trojstupňovým jehlancovým nástavcem. Na čelní ploše dříku je v obdélné vpadlině osazena obdélná kamenná deska s nápisem "Jesushaltung von dein Gesetz der Sünde und des Todes befreuet ???.Cap: 2 Vs: 5 Re? im Jahre 1831 ??? Rosalie". Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa profilovaná výžlabkem, krycí deskou a drobným oblounem mezi dvěma ústupky. Do trojstupňového, výžlabkem a dvěma ústupky profilovaného nástavce je osazen novodobý kovaný kříž. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:

Klasicistní kříž byl postaven patrně v roce 1831.

Oprava kříže, listopad 2003:

Fundament a celé okolí památky bylo zakryté nánosem hlíny. Při čištění okolí památky se pod hlínou objevily dva kamenné schůdky a pískovcový obrubník. Hrana niky na přední části soklu byla doplněna umělým pískovcem a do niky byla vsazena původní pískovcová deska s rytým nápisem, kterou objevil při stavbě plotu majitel sousedního pozemku. Hlavice byla otočena do správné polohy, uražené římsy byly opraveny umělým pískovcem a byl doplněn kovaný kříž. Pokusili jsme se i o vyrovnání fundamentu, protože celá památka byla kořeny okolních stromů nakloněna dopředu. Bez pomoci těžké techniky to ale nebylo možné provést. Kamenné části byly očištěny a povrch byl ošetřen roztokem pigmentů pro sladění přírodního a umělého pískovce.

Opravu provedli členové občanského sdružení Kamil Ešner z Nového Boru a Miroslav Pröller z České Lípy. Nový kovaný kříž vyrobil p. Polák z Dolní Libchavy.