Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v ulici Újezd

Kříž v ulici Újezd - podzim 2008 kříž s kamenným soklem

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí pod Mariánským kostelem v ulici Újezd, u plotu firmy Vodovody a kanalizace naproti panelovým domům.
GPS: 50°41´16.542"N, 14°32´24.541"E.

Popis: Litinový kříž s kamenným podstavcem obdélného půdorysu, členěným na patku, dřík a hlavici. Širší patka je dvoustupňová, horní třetina je mírně užší. Na čelní ploše spodního stupně je v obdélném rytém poli vysekán nečitelný nápis, v ploše horního stupně je vysekaný nápis "O Christus sei gnädig sei bahmherzig im Tode" a pod tím připsáno "Renov. Zur Erinnerung in Otto Rohn 1890". Horní stupeň přechází zvonovnicí zdobenou listovcem v užší hranolový dřík vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s trojstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými a úzkými pilastry s drobnými toskánskými patkami a hlavicemi. Mezi nimi je ve spodní části oblá nika s římsovým konzolovým parapetem, ukončená drobnou konchou lemovaná reliéfem vinné révy s hrozny a nad ní obdélné vystouplé nápisové pole s vysekaným nápisem "Christen Wohl euch die ihr send Gut und mild gesinn Für die Ewigkeit, Schatze euch gewinnet!" Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa, zdobená vejcovcem podloženým perlovcem a ukončená profilem kyma recta krycí desky zdobeným listovcem. Na ní je trojstupňový nástavec, do něhož je upevněn mohutný litinový kříž s pozlaceným korpusem Krista a nápisovou tabulkou INRI na horním rameni. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:
      V soupisu křížů a soch českolipské farnosti z roku 1837 je o kříži uvedeno: Kříž z litiny s pozlaceným krucifixem na kamenném podstavci, stojí na Újezdě na pomezí Stiebingerova statku. Bez nadační listiny a kapitálu. Měl by být udržován dobrodinci. Zřízen byl na místě starého dřevěného kříže v roce 1827 měšťankou Elizabeth Fischerovou rozenou Melzerovou. Obvykle se u něj koná prosebné zastavení. Je ve velmi dobrém stavu.

Oprava kříže, 2008:
      Před opravou byl podstavec zanesen hlínou, kamenné části památky byly povrchově poškozeny, nápisy byly nečitelné a kovový kříž s korpusem Krista byl zkorodovaný.
      Během opravy byla hlína od podstavce odstraněna a základ byl vysypán kačírkem. Povrchová poškození byla opravena a povrch pískovce byl zpatinován. Nápis na soklu byl obnoven, kovový kříž byl natřen a korpus Krista pozlacen.
      Opravu provedl člen občanského sdružení restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytl Městský úřad Česká Lípa.

Stav kříže před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/