Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Památník Walthera von der Vogelweide

Památník Walthera von der Vogelweide - listopad 2007 pamětní kámen

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Památník se nachází v rohu městského parku u střední odborné školy.

Popis: Drobný památník zasazený do lehce navýšeného kruhu s kameny. Nízký podstavec z umělého kamene tvoří světlé broušené teraco. Základ podstavce tvoří dvě betonové kostky zasazené ve štěrkovém podloží. Stéla z hrubě přitesaného žulového kamene nese zlacený nápis "Walther von der Vogelweide 1230-1930". Nápis s fragmenty zlacení (žlutý olejový podklad, bronze) je sekán přímo do lomové plochy kamene. Zadní plocha je srovnána špicováním.

Historie:
      Památník byl odhalen roku 1931 k 700. výročí úmrtí německého pěvce a básníka Waltera von der Vogelweide (asi 1170 - asi 1230), nejvýznamnějšího lyrika německé středověké literatury a tzv. minnesängera, žijícího údajně na dvoře krále Václava I.

Oprava památníku, listopad 2007:
      Před započetím opravy byla žulová stéla povalená vedle podstavce. Na vrchní straně podstavce byly dochovány masivní zbytky cementové spáry, do které byl žulový kámen zasazen. Stopy po předešlé neodborné opravě (stříkance, kapky, vytlačená malta) byly patrné i na bocích. Podstavec nesl známky mechanického poškození, které bylo dříve opravováno jemnou cementovou maltou s pojivem žlutého písku. Památník byl pokryt tenkým šedým povlakem s nánosem lišejníku a řas. Okolní kameny byly rozvalené.
      Nejprve byl památník chemicky očištěn od nánosu prachu a biologického napadení roztokem amoniaku s peroxidem vodku. Následně byl povrch dočištěn desetiprocentní kyselinou fluorovodíkovou, vydatně opláchnut vodou a neutralizován. Cementové malty a mazaniny byly mechanicky odstraněny. Očištěná žulová stéla byla za pomoci mechanizace znovu osazena na podstavec na vápenocementovou maltu. Propojení s podstavcem je zajištěno čepem z nerezové oceli kotveným v kameni polyesterovým lepidlem. Spárování bylo provedeno umělým kamenem strukturou a barevností napodobujícím žulu. Drobná poškození podstavce byla opravena teracovou směsí. Po obnovení zlacení nápisu s ochranným alkydovým lakem byl kámen na závěr hydrofobizován a na povrch aplikován nátěr zvýrazňovačem barevného odstínu a olejofobizační antigrafiti nátěr. Okolní kameny dotvářející kompozici památníku byly přerovnány do kruhu, křoviny a spodní větévky vedle stojícího stromu byly osekány.
      Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky na  pravu poskytl Městský úřad Česká Lípa.

Stav památníku před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/