Boží muka na jihovýchodním okraji osady

Sloupová Boží muka

Katastr: Častolovice,   obec: Česká Lípa

Boží muka stojí na jihovýchodním okraji Častolovic na počátku bývalé polní cesty do osady Lada.
GPS: 50°42´51.216"N, 14°31´55.563"E.

Popis: Sloupová Boží muka s hranolovou kaplicí stojí na jednostupňovém kamenném fundamentu. Vzhůru se mírně zužující dřík sloupu vybíhá z nízké toskánské patky, složené ze čtvercového plintu a výrazného buchtovitého oblounu, přecházejícího ve velký výžlabek, který přes drobný ústupek již přechází v dřík. Na jeho vrcholu je bez hlavice osazena hranolová kaplice s čtvercovým půdorysem. Kaplice je členěna do tří úrovní. Nízkou širší patku, jejíž plochy na všech čtyřech stranách jsou ozdobeny rytým obdélným polem, dřík s plastickými reliéfy v mělkých nikách a římsou s profilem iónského lyma oddělenou střechu v podobě komolého jehlanu s plastikou ve vrcholu. Reliéfy po stranách kaplice zobrazují scény ze života sv. Prokopa: sv. Prokop jako zakladatel Sázavského kláštera, sv. Prokop se spoutaným ďáblem, setkání sv. prokopa s Oldřichem a sv. Prokop při kázání. Na vrcholu stříšky stojí polychromovaná soška sv. Prokopa z umělého kamene s měděnou pozlacenou berlou. Všechny kamenné části jsou vyrobeny z pískovce.

Historie:

V soupisu křížů, kaplí a soch českolipské farnosti z roku 1837 je o této památce uvedeno: "Kamenný sloup s nástavcem, na jehož 4 stranách jsou vyobrazeny příhody ze života sv. Prokopa. Na vrcholu stála dříve socha sv. Prokopa, která byla stržena prudkou bouří. Nyní vrchol zdobí kříž z litiny. Památník stojí na obecním pozemku při pěšině na Lada. Vyobrazení jsou velmi zvětralá." Dodatečně je připsáno, že památka byla renovována.

Oprava Božích muk, 2007 - květen 2008:

Před opravou byly zachovány pouze dvě třetiny dříku, jeho horní část s kaplicí i soškou chyběla. Horní část dříku byla sepnuta zrezivělou kovovou obručí, pata dříku a fundament byly zaneseny zeminou, okolí bylo zarostlé.

K opravě byla z pískovce vytesána horní část dříku a kaplice s reliéfy, z umělého kamene byla vyrobena soška sv. Prokopa. Při opravě byla také opravena poškozená místa původního dříku a okolí památky bylo upraveno.

Obnovu Božích muk zaplatil Městský úřad Česká Lípa a realizoval ji člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy.