Kaplička pod tratí

Kamenná kaplička

Katastr: Častolovice,   obec: Česká Lípa

Kaplička stojí na kraji pole vpravo pod náspem železniční tratě, vedoucí z České Lípy do Skalice, asi 800 m severozápadně od Častolovic. Dříve u ní byla křižovatka polních cest.
GPS: 50°43´22.500"N, 14°31´25.951"E.

Popis: Hranolová zděná kaple se sedlovou střechou je postavena z pískovcových štuků, dnes vyspárovaných a ponechaných pohledově, ale původně byla omítnuta. Stavbu obíhá nízký širší sokl a završuje ji sedlová střecha, pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon rámovaný profilovanou římsou. V tympanonu je malá konchou ukončená nika. Boční stěny člení nárožní lizény. V čelní stěně se až od země otevírá vysoká valeně půlkruhově zaklenutá nika s lavicí krytou pískovcovou deskou u zadní stěny, na níž je v mírně odsazeném omítnutém výklenku osazen novodobý jetelový kříž. Na bocích niky jsou obdobné menší výklenky.

Historie:

V soupisu křížů, kaplí a soch z roku 1837 se o kapli uvádí: "kaple z kamene s vyobrazením sv. Bolestné Matky Boží. Stojí při pěšině do Skalice na pozemku Josepha Otto, sedláka v Častolovicích č.31. Stav dobrý".

Oprava kapličky, září-listopad 2005:

Před opravou byla kaplička ve velmi špatném stavu. Chyběly části zdí, oba střešní štíty byl zničeny a okolí bylo zarostlé křovinami.

Z povalených pískovců byl znovu vyzděn přední a zadní štít, byly doplněny chybějící části zdiva a pískovce byly na přání investora vyspárovány. Střecha byla pokryta použitými bobrovkami, položenými na latě. Do výklenku naproti vchodu byl osazen velký kovaný kříž a do bočních výklenků byl vsazen kovaný symbol srdce a kotvy. Křoviny kolem kapličky byly vyřezány a okolí bylo upraveno.

Opravu památky provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král s pomocníky. Jedná se o jednu z památek, jejichž opravu uhradilo ze svého rozpočtu město Česká Lípa. Realizací oprav bylo na základě výběrového řízení pověřeno naše občanské sdružení, které tuto kapličku také doporučilo zařadit do plánu oprav na rok 2005.

Brigáda u kapličky 18. srpna 2019:

V neděli 18.8.2019 mezi 10. a 13. hodinou proběhla u kapličky brigáda, během níž byly vyřezány náletové stromky a keře, které ji zcela zakrývaly.