Drchlavská kaple

Kamenná kaplička

Katastr: Drchlava,   obec: Chlum

Kaple stojí v lesíku na návrší asi 500 m severně od kostela poblíž polní cesty do Pavlovic.

Historie:

V soupisu kaplí a soch farnosti Pavlovice z roku 1835 je o kapli uvedeno: "Kamenná okrouhlá kaple krytá šindelem, má 18' v obvodu a 5' na výšku. Uvnitř jsou 3 obrazy, jeden z nich na dřevě a 2 na plátně, průměrně malované: Nejsvětější Trojice, sv. Matka Boží a sv. Jan Nepomucký. Dva obrazy jsou dosti zachovalé, jeden zastaralý. Kaple stojí při pavlovické kostelní cestě a nazývá se Drchlavská kaple. Majitelem pozemku je Anton Jürschick, sedlák a rychtář v Drchlavě č.p. 4. Kapitál na údržbu není, majitel hospodářství se zavázal k udržování i za své potomky, což stvrdil vlastnoručním podpisem. Slouží jako zbožná vzpomínka a k zastavení při prosebných dnech. Stojí zde od nepaměti, roku 1826 byla opravena. Kaple je opatřena dveřmi a je v dobrém stavu až na střechu, kterou by měl majitel brzy opravit."

Oprava kaple, do října 2006:

Před opravou byla kaple v dezolátním stavu. Klenba se začala propadat, římsa nad vchodem se hroutila a omítka byla kompletně opadaná.

Nejdříve byla opravena a zpevněna klenba kaple a potom byl na střechu položen Ti-Zn plech. Římsa nad vchodem byla přezděna a společně s průčelím byla omítnuta a vymalována bílou barvou. Zbývá ještě omítnout vnější a vnitřní fasádu kaple.

Finanční prostředky na opravu kaple věnoval pan Jiří Hecht z Drchlavy a paní Zdeňka Bílková z Prahy. Opravu provedl Kamil Ešner z Nového Boru.