Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v obci

Kříž v obci - 8.11.2003 kříž s kamenným soklem

Katastr: Chlum     Obec: Chlum

Kříž stojí ve střední části obce u odbočky na bývalou polní cestu směr Podolec, vedoucí kolem skalního výklenku, v němž býval obraz 14 pomocníků".

Popis: Na klasicistním kamenném soklu chyběl kovový kříž, vpředu a na bocích soklu jsou mělké niky po osazených tabulkách s nápisem či malbou.

Oprava kříže, léto 2003:
      Povrch nekvalitního pískovce, z něhož byly kamenné části vytesány, nesl známky přirozené destrukce zaviněné povětrnostními vlivy. Restaturování památky provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu, který všechny části očistil, chybějící a poškozené části doplnil umělým kamenem a osadil nový kovaný kříž, vyrobený panem Císařovským z Olešna.
      Opravu zaplatil obecní úřad v Chlumu.

Stav památky před opravou - 16.6.2002

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/