Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Dubé

Kříž u silnice do Dubé - 6.5.2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Blíževedly     Obec: Blíževedly

Kříž stojí na levé straně silnice do Dubé u odbočky polní cesty asi 1 km jižně od konce obce.

Popis: Podstavec obdélníkového půdorysu je v horní části římsovitý. Sokl má na přední straně obloukovitě završený výklenek po osazené desce a v horní přední části je povrchově poškozen. Hlavice je římsovitá, římsy jsou na přední straně uprostřed střechovitě zvednuté vzhůru; v horní části je užší stupeň, do kterého je osazen nový kovový kříž.

Oprava kříže, 6. května 2006:
      Před opravou ležely sokl a hlavice povalené na zemi, podstavec byl posunut a nakloněn, původní litinový kříž chyběl.
      Během opravy byly vyřezány okolní keře a nálety, podstavec byl pomocí hydraulické ruky posunut na původní místo a vyrovnán. Na podstavec byl pomocí čepu osazen sokl a na něj poté i hlavice, do které byl zasazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. Opravu provedli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller.

Stav kříže před opravou, 6.5.2006 Kamenné části památky po vyčištění místa, 6.5.2006 Oprava kříže, 6.5.2006

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/