Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pavlovicích

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Pavlovicích, zapsaná kulturní památka r.č. 5-2987 je jednou z nejvýznamnějších památek celého regionu dokládající svou velikostí rozmach vesnice v 18. století. Jedná se o barokní kostel postavený v letech 1697 - 99 hrabětem Janem Vilémem z Kounic. V roce 1843 byla přistavěna k západnímu průčelí empírová věž.
Kostel je jednolodní obdélný s trojboce uzavřeným presbytářem a prostorami sakristií s oratořemi po jižní i severní straně. Západní část lodi zabírá zděná kruchta. Loď je zaklenuta valenými klenbami do pasů, presbytář je sklenut křížovou klenbou s valeným závěrem. Stěny lodi jsou členěny lizénovými rámci se segmentem zakončenými okny.

Obnova kostela

Stav kostela v roce 2004

Vlivem zanedbané údržby a dožilé střešní krytiny docházelo k zatékání do kostela a k následným škodám na konstrukcích a interiéru kostela. Ohrožena byla především krovová konstrukce nesoucí střechu, která díky svému poškození ohrožovala stabilitu korun obvodových stěn kostela. Co nejrychlejší výměna střešní krytiny a statické zabezpečení krovu bylo nezbytným krokem k záchraně kostela.

Návrh obnovy

Postupně je nutné tesařsky opravit všechna poškozená místa krovové vazby a doplnit prvky které chybí. Následně je možné vyměnit laťování a položit novou pálenou krytinu. Následně je třeba doplnit klempířské prvky a okapy.

Práce provedené v roce 2004

Podařilo se opravit polovinu krovu lodi v rozsahu tří plných příčných vazeb ležaté stolice. Položeny byly nové pozednice a vloženy nebo naplátovány vazné trámy. Na této části opraveného krovu byla položena nová pálená krytina. Styk střechy se stěnou věže byl opatřen měděným plechem. Definitivně je tak opravena polovina střechy lodi. Sejmutá stará krytina byla částečně využita na kostele ve Stvolínkách.

Práce provedené v roce 2005

Protože se v roce 2005 podařilo zajistit pouze část potřebných finančních prostředků, rozsah provedených prací byl menší než v předchozím roce. Oprava se dotkla pouze čtvrtiny střechy lodi a byla tak kompletně dokončena pouze její severní strana. Drobné tesařské opravy byly provedeny v krovu, položeno bylo nové laťování a nová bobrovková krytina. Na celé severní straně střechy byly osazeny okapní háky, okapní žlaby a svody.

Práce provedené v roce 2006

Přestože obec Jestřebí věnovala na opravu krovu kostela potřebné dřevo, díky velmi omezeným finančním prostředkům se podařila pouze částečná oprava krovu presbytáře.

V letech 2007 a 2008 musely být práce na kostele v Pavlovicích kvůli nedostatku finančních prostředků bohužel zastaveny.

Práce provedené v roce 2009

V roce 2009 byla dokončena oprava střechy. Provedeny byly práce v celkové výši 328 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (275 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v letech 2010 - 2012

V roce 2010 byla položena nová plechová krytina na střeše věže v celkové výši 133 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

V roce 2011 bylo provedeno statické zajištění střechy věže a oprava podlah a přístupových schodišť ve věži v celkové výši 135 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (120 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

V roce 2012 byly do velikých oken zvonového patra věže osazeny nově vyrobené kopie dřevěných okenic. Byly provedeny práce v celkové výši 202 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (150 tis.). Výrobu a osazení provedla firma p. Hypše z České Kamenice.