Údržba starého židovského hřbitova v České Lípě

Sobota 8. 8. 2015

      Protože se Město Česká Lípa a Židovská náboženská obec v Děčíně za celý letošní rok nedokázaly dohodnout na údržbě židovského hřbitova v České Lípě - Střelnici, rozhodl se spolek (v osobě předsedy :-), že provede údržbu sám. V sobotu 8. srpna 2015 byl celý hřbitov posekán, byly odstraněny nálety a opraveny krycí tašky na obvodové zdi hřbitova.

Židovský hřbitov v České Lípě před vysekáním plochy. Židovský hřbitov v České Lípě před vysekáním plochy. Vysekaný hřbitov v České Lípě 8.8.2015. Vysekaný hřbitov v České Lípě 8.8.2015.