Vyčištění zpustlého hřbitova v Tanečku

Květen 2015

Společně s Obecním úřadem Stvolínky jsme iniciovali obnovu zpustlého německého hřbitova v Tanečku. Zatím byla odklizena černá skládka a prořezány náletové dřeviny a křoviny.