Výlet do barokní krajiny v okolí Jičína

Sobota 3. 10. 2009

Na tradiční podzimní výlet s farářem Honzou Jiřištěm jsme se tentokrát vypravili do východních Čech a to do okolí Jičína. Jako vždy nás provázelo krásné slunečné podzimní počasí. Sraz účastníků byl v 9.00 hodin ráno na návsi ve vesnici Ohařice. Naše posádka se těšila tolik, že jsme přijeli o hodinu dříve a tak jsme absolvovali ještě procházku kolem zámku Humprecht v Sobotce.

Na místě srazu se nás sešlo 20. Vyrazili jsme do obce Veliš, která byla naši první zastávkou. Na malé vyvýšenině je zde vystavěna Loreta, kterou nechal zbudovat hrabě František Josef Šlik. Zde právě končila mše a tak jsem od jičínského p.děkana obdrželi klíče a mohli si Loretu prohlédnout. Honza nám při zapálených svíčkách přiblížil její zajímavou historii a mohli jsme se dokonce vyšplhat i na plochou střechu Lorety, odkud byl výhled směrem na Jičín.

Lesem jsme se vydali ke kapli sv. Andělů Strážců, která byla asi kilometr od Lorety, opět na místě, odkud byl pěkný výhled do okolí. Kaple je šestiboká s freskou, znázorňující Anděly strážce. Od kaple, kde nám Honza i zazpíval, jsme pokračovali do Veliše a cestou jsme ochutnávali plody z místních ovocných stromořadí. Vyšplhali jsme na dominantu místního kraje vrchol Veliše se zbytky hradu stejného jména a s nápadným observačním sloupem trigonometrického bodu z roku 1942.

Potom jsme se přesunuli auty do Ostružna, kde jsme si prohlédli kostela Povýšení svatého Kříže, kde nám Honza zahrál na varhany. Na zahradě fary nám pak předsedkyně obč. sdružení Trinitatis Societas, které se stará o kostel i faru, řekla o jejich zkušenostech z činnosti sdružení. Pokračovali jsme auty za Ostružno, odkud jsme vystoupali na zalesněný vrchol v polích, kde jsme navštívili další ze zajímavých kaplí a to kapli sv. Anny. Auty jsme pak pokračovali ještě kousek dál k trojboké kapli Svaté Trojice. Tím jsme uzavřeli putování po Šlikovských památkách a přesunuli se do Jičína, kde jsme po prohlídce děkanského kostela výlet zakončili v příjemné hospůdce.