Výlet za památkami Neratovicka a Staroboleslavska

Sobota 4. 10. 2008

Náš pravidelný podzimní výlet s farářem Honzou Jiřištěm nás v letošním roce zavedl do okolí Neratovic a Staré Boleslavi. Oproti minulým letům jsme tentokrát zvolili dopravu osobními automobily. Na sraz u Neratovic se nás v sobotu v 9 hodin ráno sjelo celkem 16. Naší první zastávkou byly Neratovice a to kaple sv. Vojtěcha z 2. poloviny 17. století. Váže se k ní pověst o jejím vzniku: Sv. Vojtěch vracející se ze St. Boleslavi do Prahy požádal převozníky, aby ho převezli přes Vltavu. Poté co ho převezli, po něm chtěli peníze za převoz, které sv. Vojtěch u sebe neměl a nabídl jim hlásání evangelia. Převozníci ho začali pronásledovat až ho dopadli a na jednom kameni ztrýznili a sebrali mu namísto převozného obuv. Tento kámen se nachází uprostřed kaple, která má nádherný ze dřeva vyřezávaný oltář s obrazy světců.
Již za slunečného počasí se přesouváme k Labi do bývalé vsi Lobkovice, která je dnes předměstím Neratovic, kde navštěvujeme kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století. Zde nám Honza Jiřiště hraje na místní varhany. Na hřbitově u kostela si prohlížíme hrob historika Františka Palackého. Od kostela přecházíme k bývalé gotické tvrzi, dnes nevyužitému zámečku se zajímavou hranolovou věží.

Z Neratovic se přesouváme do Dřísů, kde si na obecním úřadě prohlížíme kopii sochy sv. Václava lisujícího vinné hrozny. Originál sochy, dnes uložený v muzeu v Mělníku, stával nedaleko obce v tzv. "svatováclavské vinici". K ní míříme polní cestou kolem zajímavé kapličky sv. Ludmily. Naším cílem je na začátku zarostlé a nevyužívané vinice kaple Stětí sv. Jana Křtitele, která je nově opravená a uvnitř je vidět freska od J. Kramolína z r. 1770. U kaple, od které je hezký výhled do okolí, popíjíme víno.
Z Dřísů se přesouváme do obce Hlavenec, u které stojí ohromný Lovecký pomník císaře Karla VI. z let 1723-24 od M. B. Brauna. Byl zbudován hrabětem F. A. Šporkem v upomínku na první výročí odevzdání Řádu sv. Huberta císaři.
Poslední zastávkou našeho výletu byla starobylá Stará Boleslav. Navštívili jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je reliéf Panny Marie s Ježíškem - tzv. Palladium - ochranný obraz Země české. Po zajímavém Honzově výkladu se s místní průvodkyní přesouváme do románského kostela sv. Klimenta z 11. století se zajímavými románskými nástěnnými malbami a do kostela sv. Václava s místem kde byl zavražděn sv. Václav. V areálu kostela se nachází socha lva, kam barokní tradice kladla duchovní a zeměpisný střed české země. Na závěr výletu jsme u dobrého jídla a pití poseděli v hospůdce Pivovarský dvůr.
Výlet byl opět velmi zajímavý a vydařený.