Výlet do Doksan a Panenského Týnce

13. října 2007

Náš tradiční podzimní výlet s farářem Honzou Jiřištěm vedl tentokrát na Litoměřicko a Lounsko. Vyjeli jsme po 8. hodině autobusem z Kamenického Šenova přes Nový Bor, Českou Lípu, Kravaře a v 9.30 hodin jsme dorazili do kláštera v Doksanech. Zde nás očekávali dva příslušníci řádu Premostrátů - br.Milan Filip Suchán nás provedl kostelem a kryptou a poutavě převyprávěl historii kláštera i celého řádu Premonstrátů. Po prohlídce jsme si zakoupili bylinné likéry, které v klášteře sester Premonstrátek, fungujícím zde od jara, vyrábějí sestry z místních bylin. Likéry nám velmi zachutnaly a ochutnávali jsem pak prakticky celý výlet. Prohlédli jsme si ještě rozlehlý park a pokračovali do nedalekých Rohatců. V Rohatcích jsme navštívili místní kostel Všech svatých, který projektoval Oktavián Broggio. Díky našim kontaktům jsem si mohli prohlédnout i interiér kostela. Naše obč. sdružení je domluveno s místním obecním úřadem, že pomůžeme se žádostmi o dotaci na opravu kostelíka. Pokračovali jsme do Libochovic, kde jsme se rozptýlili do místních hospůdek na oběd. Z Libochovic pokračujeme přes Peruc do Panenského Týnce, kde jsme si prohlédli nedostavěný monumentální kostel kláštera Klarisek, kde se údajně nachází několik pozitivních zón. Z Panenského Týnce jsme pokračovali směrem na obec Klobuky, kde u silnice směrem na obec Telce stojí kamenný menhir, zvaný "Kamenný muž". Zde jsme provedli několik keltských obřadů pod vedením Čáry a Pigi. Po nabrání pozitivní energie jsme se přesunuli kolem Házmburku do Litoměřic, kde jsme v příjemné restauraci "Bašta", nacházející se v původním opevnění města, poseděli u kávy, vína a piva. Na zpáteční cestě domů se s námi České Středohoří rozloučilo krásným západem slunce.
Výlet byl velmi povedený, počasí bylo skvostné a výhledy na České Středohoří romantické - co víc si přát. Výletu se zúčastnilo celkem 20 členů a příznivců sdružení.