Požehnání kapličky sv. Prokopa v Korcích a táborák ve Ždíreckém Dolu

22. června 2007

Požehnání kapličky sv. Prokopa v Korcích       V pátek 22.6.2007 v 18 hodin proběhlo požehnání obnovené kapličky sv. Prokopa v Korcích u Dubé. Kaplička byla opravena z grantu Nadace Občanského fóra, který získala Římskokatolická farnost Bořejov s pomocí našeho občanského sdružení. Kaple byla velmi poškozená, chyběla zcela střešní krytina, měla opadanou omítku a chyběly části zdiva. Kaplička byla celkově opravena a Markéta Myšková z Dubé do ní namalovala obraz sv. Prokopa orajícího zlým duchem, což byl dle historických pramenů i původní námět obrazu v kapli. Požehnání provedl Bořejovský farář Jan Nepomuk Jiřiště, požehnání se za příjemného počasí zúčastnilo kolem 20 lidí. Pak se část zájemců přemístila do Ždíreckého Dolu, kde proběhl již tradiční Svatojánský táborák.